Media Kinderopvang in Hilversum biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kijkend naar de ontwikkeling van het kind zorgen wij dat kinderen spelenderwijs de wereld ontdekken en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Inschrijven

Rondleiding

Vacatures

Twee vestigingen

Media Kinderopvang heeft 2 vestigingen in Hilversum.

Villa Kakelbont aan de Jac. Pennweg 4 – 6 en Studio Kakelbont aan de Hetty Blokweg 2 op het Mediapark.

Bij beide vestigingen staat onze huiselijke sfeer voorop zodat kinderen en ouders zich welkom voelen.

Beide locaties zijn het hele jaar open van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30.

Een tweede thuis

Binnen Media Kinderopvang hechten we veel waarde aan de verzorging, interactie met en aandacht voor de kinderen.

De kinderdagverblijven zijn een ’tweede thuis’, waar je kind opgroeit met vriendjes en vriendinnetjes. Een huiselijke plek die structuur biedt. Er is rust, regelmaat en veiligheid. Hier ontmoet je andere ouders met wie tips en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Op deze wijze kan de kinderopvang ook een klankbord vormen voor opvoedkundige vraagstukken. Je kind wordt in onze opvang spelenderwijs begeleid in de ontwikkeling. Als ouder kan je altijd bij ons terecht met vragen omtrent de opvoeding. Anders dan bij een gastouderbureau of een thuisoppas ben je bij ons verzekerd van continuïteit in de opvang.

Horizontale groepen

Op beide vestigingen hebben we vijf groepen; drie baby/dreumesgroepen in de leeftijd van 10 weken tot 2,5 jaar en 2 peutergroepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. We werken met horizontale groepen zodat onze medewerkers gericht aandacht kunnen geven aan de betreffende leeftijdsgroep. De groepsruimte en materialen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Op de baby/dreumesgroepen hebben ze een andere omgeving en sfeer (rust en veiligheid) nodig dan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (meer groepsgerichte activiteiten). Dit zie en voel je terug in de ruimtes voor de kinderen. 

Buiten spelen

Een belangrijk element bij Media Kinderopvang is het buitenspelen. Op beide vestigingen hebben we een heerlijke plek waar de kinderen buiten kunnen zijn en zich volop kunnen ontwikkelen in de buitenlucht.