Inschrijven

Rondleiding

Vacatures

Groepen / samenstelling

Beide vestiging heeft vijf groepen; drie baby/dreumesgroepen in de leeftijd van 10 weken tot 2,5 jaar en peutergroepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. We werken met horizontale groepen zodat onze medewerkers zo gericht aandacht kunnen geven aan de betreffende leeftijdsgroep. De groepsruimte en materialen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Op de baby/dreumesgroepen hebben ze een andere omgeving en sfeer (rust en veiligheid) nodig dan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (meer groepsgerichte activiteiten).

Baby/dreumesgroep

De kinderopvang beschikt over gespecialiseerde babyleidsters, die precies weten wat baby’s en dreumesen nodig hebben. In deze ontwikkelingsperiode communiceert het kind vooral door lichaamstaal. Medewerkers op de kinderopvang spelen hierop in. In Villa Kakelbont te Hilversum groeit uw kind op samen met andere kinderen. Het leert van jongs af aan om aandacht te delen en zal nooit alleen zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee onze medewerkers met heel jonge kinderen omgaan, zorgt ervoor dat ze op een hele natuurlijke wijze in hun dagritme komen.

Peutergroep

Samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes op de kinderopvang. Knippen, plakken, schilderen, muziek maken, een boekje lezen, verhaaltjes vertellen, kringgesprek, buiten spelen en voor elkaar zorgen. Met elkaar delen. Op elkaar wachten. Van elkaar leren. Met elkaar lachen. Ruzie (leren) maken en bijleggen. Samen eten. Leren opruimen. Dit zijn allemaal vaardigheden die peuters bij ons leren. Doordat ze samen met anderen opgroeien, verloopt hun overgang naar de basisschool soepel en vanzelfsprekend.