Inschrijven

Rondleiding

Vacatures

Pedagogisch beleid

In het kinderdagverblijf bij Media Kinderopvang is ieder kind waardevol en uniek. Wij schenken door middel van ons hoogwaardige pedagogisch beleid veel aandacht aan uw kind.

Ieder kind heeft een innerlijke motivatie om te leren, en ieder kind doet dit binnen het eigen vermogen, op eigen tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Hiermee bedoelen wij dat kinderen mogen zijn wie ze zijn en bovenal “kind” mogen zijn.

Kinderen hoeven nog niet te voldoen aan een bepaalde norm. Dit wil niet zeggen dat wij kinderen niet stimuleren. In tegendeel, samen met onze professionele pedagogisch medewerkers begeleiden wij kinderen in het samen opgroeien en het ontplooien van zichzelf. Het is erg belangrijk om bijvoorbeeld met elkaar te leren spelen, te delen en op elkaar te wachten. Aandacht voor het individuele kind in de groep wordt hierbij niet vergeten. Wij accepteren het kind zoals het is en hechten veel waarde aan het opbouwen van een vertrouwensband met jouw kind.

Het welbevinden van de kinderen staat centraal in ons denken en handelen. Kinderen zijn zichzelf en wij laten hen merken dat ze op ons kunnen rekenen. Door goed te kijken naar kinderen, te luisteren naar wat ze te vertellen hebben, hen serieus te nemen en veiligheid te bieden. We willen de kinderen begrijpen zodat we in kunnen spelen op de behoeften van het kind. Kinderen kunnen zelf al goed aangeven wat ze willen en kunnen zelf al heel goed oplossingen bedenken, dit stimuleren we door af en toe wat meer op de zijlijn te gaan staan en hen eerst zelf te laten proberen, uitvinden en ontdekken.

Ons pedagogisch beleid en visie laten wij met elkaar groeien. Niet alles is vastgesteld in een plan. De activiteiten die wij met de kinderen doen hebben altijd een onderliggend pedagogisch doel. Zo gaan bijvoorbeeld alle peuters elke dag in de kring. Tijdens de kring worden er spelletjes gedaan waarin de vaardigheden van kinderen gestimuleerd worden. Dit doen we met verstop spelletjes maar daarnaast laten we de kinderen ook kennismaken met begrippen zoals ‘voor, achter en onder’. In alle groepen worden liedjes gezongen, boekjes gelezen, geknutseld en activiteiten gedaan om ervaringen op te doen (bijvoorbeeld spelen met zand en water).

Soms hebben kinderen meer tijd nodig om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Binnen onze mogelijkheden zullen wij kinderen hierin zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.

Heel af en toe gaat de ontwikkeling van kinderen niet vanzelf. Ouders en/of pedagogisch medewerksters kunnen zich hierover zorgen maken en/of vragen hebben. Binnen ons kinderdagverblijf creëren wij een sfeer waarin wij deze zorgen met elkaar bespreken. Wij zullen onze zorgen omtrent de ontwikkeling van een kindje altijd delen met de ouders. Ouders die zich zorgen maken of vragen hebben kunnen altijd bij ons terecht.

Kortom alle kinderen zijn welkom bij Media Kinderopvang. Ons uitgebreide pedagogisch beleidsplan is op te vragen bij de locatiemanager of beleidsadviseur.

Hallo papa’s en mama’s,
Bij ons is elke dag anders! Met veel afwisseling en toch is er voor ons kinderen structuur, regelmaat, rust en veiligheid en dat allemaal in huiselijke sfeer.

Het ritme van de dag

Bij de peuters beginnen wij de dag met lekker vrij spelen. In de poppenhoek worden de poppen wakker en willen uit hun bed en op het fornuisje wordt lekker eten gekookt. We kunnen mooie dingen bouwen met constructiespeelgoed en wie wil kleien, puzzelen of een boekje lezen, zoekt een plekje aan tafel. Om voldoende uitdaging te houden wisselt ons speelgoed regelmatig met de andere groepen, of we krijgen er iets nieuws bij wanneer de leidsters dit nodig vinden.

Bij de babydreumesgroepen krijgen wij op onze eigen tijden onze fles, fruit- / groentehapjes en slaapmomenten met tussendoor veel knuffels en aandacht. Worden wij groter, dan kunnen we heerlijk spelen en ons gangetje gaan op de groep.

Regelmatig worden er boekjes voorgelezen, liedjes gezongen en laten de leidsters zien en ervaren wat wij met speelgoed kunnen doen.

 Spelenderwijs leren

Om de zoveel tijd hebben wij een ander thema. De leidsters maken dan per groep een planning en er wordt een pedagogisch doel uitgewerkt, zo weten zij wat ze de komende maanden met ons willen gaan doen. Hierbij kijken zij goed naar wat wij op dat moment nodig hebben en waar behoefte aan is. Zo leren wij spelenderwijs over kleuren, vormen, dieren, het weer, beroepen, emoties en alles wat er om ons heen gebeurt.

Hoe wij het thema en pedagogisch doel hebben beleefd kunnen onze papa’s en mama’s teruglezen in de nieuwsbrief. Onze leidsters vinden het belangrijk dat beleven en ervaren steeds centraal staat, zo hebben wij dan ook niet altijd een eindproduct. Denk bijvoorbeeld aan voelen van scheerschuim, dingen proeven, zaaien en oogsten. En als het echt mooi weer is worden de kinderen ingesmeerd, het water wordt gepakt, en kan het feestje beginnen!

Ook het groepsgevoel vinden de leidsters belangrijk, gezellig samen spelen, samen delen, soms even moeten wachten, creatief kunnen zijn en voor jezelf op komen.

Naar buiten

We kunnen heerlijk in de tuin spelen. Alle fietsjes, stepjes en auto’s komen uit de schuur en in de zandbak is het goed graven en scheppen. Op de Studio hebben we ook een prachtige binnenhal met een glijbaan en groot speelgoed.

Samen eten…

Na zoveel spelen hebben wij allemaal trek gekregen in een boterhammetje, de kinderen die dit kunnen smeren heel stoer ons eigen boterhammetje met boter en mogen dan kiezen uit verschillende soorten beleg. Wij leren ook om met een vorkje te eten. Dan zingen wij het ‘smakelijk eten liedje’ en smullen maar!

…en uitrusten

Wij hebben allemaal ons eigen slaapplekje. De slaapzakjes worden aangedaan, een verhaaltje wordt voorgelezen of het muziekdoosje wordt aangezet zodat we heerlijk kunnen slapen om daarna weer vol energie te gaan spelen.

Papa’s en mama’s helpen mee

Ook niet onbelangrijk om te weten is dat een aantal papa’s en mama’s een actieve en meehelpende oudercommissie vertegenwoordigen. Onze jaarlijkse picknick wordt samen met de oudercommissie en leidsters georganiseerd.

Eigenlijk is zo’n dagje bij ons op Kakelbont veel te snel voorbij!

Ben je nieuwsgierig geworden? Maak dan gerust een afspraak voor een rondleiding. Wie weet kan ook jouw kind later terugkijken op een fantastische baby-en peutertijd bij ons, terwijl jij met een gerust hart aan het werk was. Daar doen we het tenslotte voor!